Theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn: ............................................Theo thiết bị tự từ bự đến bé: ............................................

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 1

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến lớn: ............................................Theo lắp thêm tự từ khủng đến bé: ............................................

Bài 6. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến lớn: ..................................................

- Theo đồ vật tự từ mập đến bé:...................................................

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo trang bị tự:

Từ nhỏ xíu đến lớn: .......................................................................

Từ phệ đến bé: .......................................................................

Chuyên đề 3: tìm kiếm số béo nhất, bé xíu nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số to nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số to nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số to nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: các phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán gồm lời văn

Bài 1. Viết phép tính mê say hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có tất cả: ..... Quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính mê say hợp.

a) Có:12 dòng kẹo

Có tất cả: .... Cái kẹo?

b) Có: 9 nhỏ lợn

Bán: 6 nhỏ lợn

Còn lại: ..... Con lợn?

Bài 3. Viết phép tính mê say hợp.

a, Có: 6 quả cam

Cho đi: 3 trái cam

Tất cả có: .... Quả cam?

Có: 10 dòng kẹo

Đã ăn: 4 dòng kẹo

Còn lại: ..... Mẫu kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải việc theo bắt tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 mẫu kẹo

Rơi mất: 8 mẫu kẹo

Còn lại ….. Cái kẹo?

Bài 7.

Thùng đồ vật nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng trang bị hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng có tất cả ….. Gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: đôi mươi viên bi

Nam còn lại …….. Viên bi?

B. Tổng hợp phiếu bài tập lớp 1

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ là một đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ bỏ 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số lớn nhất trong những số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay tức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tắp lự sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, chúng ta Lan gồm 2 cái bút chì, bà bầu mua thêm vào cho Lan 3 cái cây viết chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái cây viết chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 có …. Chục với …. Solo vị.

Số trăng tròn gồm …. Chục và …. 1-1 vị.

Số 17 gồm …. Chục và …. đối kháng vị.

Số 9 có …. Chục cùng …. đơn vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 solo vị.

Số ….gồm 1 chục với 8 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 1-1 vị.

Số ….gồm 2 chục với 0 1-1 vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp tới xếp các số sẽ cho

a, Theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo lắp thêm tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một vài biết rằng rước số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được công dụng bằng 3?

Số đề xuất tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một nhỏ gà có mấy dòng chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số liền trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, hình mẫu vẽ bên tất cả mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam bao gồm 17 quyển vở, Nam mang lại em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số gồm 2 chục cùng 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính say đắm hợp:

*

Bài 4:Tìm một số trong những biết rằng lấy 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì đã ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

Xem thêm: Solving Trigonometric Equations, Cos(4X)=Sin(2X)

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu tương thích để điền vào địa điểm chấm 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: kết quả của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Ko chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB dài 7 cm, đoạn thẳng CD nhiều năm 12cm. Hỏi cả nhì đoạn trực tiếp dài bao nhiêu xăng - ti - mét?