Bài viết bây giờ sẽ tóm tắt lý thuyết và bí quyết sóng dừng không thiếu thốn và ngắn gọn khiến cho bạn đọc tiện lợi ôn tập với ghi nhớ.

Bạn đang xem: Biên độ sóng dừng


I. Sóng giới hạn

1. Sóng dừng là gì?

Sóng dừng đó là kết quả giao quẹt của sóng tới và sóng phản nghịch xạ.

Sóng sự phản xạ và sóng tới trường hợp truyền theo và một phương thì có thể giao bôi với nhau và tạo nên một hệ sóng dừng

Trong sóng dừng luôn có một điểm đứng yên hotline là nút và một vài điểm luôn luôn luôn xấp xỉ với biên độ cực to gọi là bụng.

2. Ứng dụng của sóng dừng

Đo bước sóngĐo vận tốc truyền sóng

3. Các tính chất của sóng dừng.

Nút sóng là phần nhiều điểm xấp xỉ với biên độ cực tiểu

Bụng sóng là mọi điểm dao động với biên độ rất đại

Khoảng giải pháp giữa nhị nút sóng tốt hai bụng sóng thường xuyên là λ/2Khoảng biện pháp giữa nhì nút sóng hay hai bụng sóng bất cứ là kλ/2Khoảng cách giữa bụng sóng và nút sóng liên tiếp là λ/4Khoảng giải pháp giữa một bụng và một nút bất kể là: kλ/2+λ/4

Tốc độ truyền sóng: v=λf=λ/T

Tần số dao động:

Ta có:l=kλ/2f=(kv)/(2l)

fmin=v/(2l) (Tần số bé dại nhất để mở ra sóng ngừng trên gai dây tất cả 2 đầu vậy định)

Khi gồm 2 tần số liên tiếp tạo ra được sóng dừng mà bài bác yêu cầu tìm fmin

Ta có:

f1=fmin=v/(2l)

f2=2f1=(2v)/(2l)

f3=3f1=(3v)/(2l)

=>f1=f3–f2

Vậy: fmin=fn+1– fn

Gọi a là biên độ xấp xỉ của mối cung cấp thì biên độ giao động của bụng là 2a, bề rộng của bụng sóng là 4a

4. Điều kiện để xảy ra hiện tượng sóng ngừng trên dây

a) Trường thích hợp hai đầu là nút sóng (hai đầu chũm định)

l=kλ/2 (k là số từ nhiên lớn hơn 0)

Số bụng sóng = số bó sóng = k

Số nút sóng = k+1

b) Trường hòa hợp một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng (một đầu nắm định, một đầu từ bỏ do)

l=(2k+1)λ/4 (k là số tự nhiên to hơn 0)

Số bó sóng = k

Số bụng sóng = số nút sóng = k+1

Tần số:

Ta tất cả l=kλ/2 + λ/4

l=λ(k/2+1/4)l=(v/f)*(k/2+1/4)

=>f=(v/l)*(k/2+1/4)=>f=((2k+1)*v)/(4l)

fmin=v/(4l)

Khi gồm 2 tần số liên tiếp tạo ra được sóng dừng mà bài bác yêu mong tìm fmin

f1=fmin=v/(4l)

f2=3f1=(3v)/(4l)

f3=5f1=(5v)/(4l)

=> f1=fmin=(f3-f2)/2

Chú ý: ví như đầu nào thêm với cần rung hoặc âm thoa thì đầu đó là nút

Nếu treo lửng lơ hoặc thả tự do thoải mái thì đầu đấy là bụng sóng

5. Phương trình sóng dừng

Gọi nhì đầu sóng thứu tự là A cùng B.

Xem thêm: Dấu Hiệu Của Thì Quá Khứ Tiếp Diễn, Thì Quá Khứ Tiếp Diễn (Past Continuous)

a) Trường vừa lòng cả đầu A cùng đầu B nạm định

Ta có phương trình sóng giới hạn sau:

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại B thứu tự là:

*

Phương trình sóng dừng tại điểm M giải pháp B một khoảng tầm d:

*

Biên độ xê dịch của bộ phận tại M:

*

b) Đầu A nắm định, đầu B từ bỏ do

Phương trình sóng tới cùng sóng phản xạ tại B:

*

Phương trình sóng dừng tại điểm M biện pháp B một khoảng tầm d:

*

Biên độ dao động của thành phần tại điểm M:

*

Trên đấy là tất tần tật các kim chỉ nan và công thức sóng dừng liên quan đến công tác vật lý 12 cơ bản. Phần tiếp theo bọn họ sẽ có những thắc mắc trắc nghiệm nhằm củng cố kiến thức

II. Luyện tập

Câu 1: trên dây bao gồm sóng dừng với cách sóng , khoảng cách giữa nhì nút liên tiếp là:

A. λ/2

B. 2λ

C. λ/4

D. λ

Đáp án A.

Câu 2: trên một sợi dây gồm chiều dài L, hai đầu thế định, đang sẵn có sóng dừng. Bên trên dây có một bụng sóng, biết tốc độ truyền sóng bên trên dây là v ko đổi, tần số của sóng là:

A. V/L

B. V/2L

C. 2v/L

D. V/4L

Đáp án: Ta có: f=(kv)/(2l)

Mà k=1 => chọn B

Câu 3: trên một tua dây bầy hồi dài 1,8m, nhị đầu cố định và thắt chặt đang bao gồm sóng ngừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền bên trên dây bao gồm tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là:

A. 20m/s

B. 600m/s

C. 60m/s

D. 10m/s

Đáp án: Ta có: k=6=>L=6*λ/2=1,8m=>λ=0,6m

v=λf=60m/s=> lựa chọn C

Câu 4: Một gai dây AB căng ngang bao gồm chiều dài 1m. Đầu A ráng định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa xê dịch điều hòa cùng với tần số 20hz. Trên dây AB bao gồm một sóng dừng bình ổn với 4 bụng sóng. B được coi là nút sóng, vận tốc truyền sóng bên trên dây là:

A. 50m/s

B. 20m/s

C. 10m/s

D. 15m/s

Đáp án: C

Câu 5: Quan liền kề sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa với tần số 22Hz theo phương vuông góc với sợi dây bao gồm 6 nút. Nếu như đầu B thắt chặt và cố định và coi tốc độ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn đang còn 6 nút thì tần số dao động của đầu A cần bằng: