Nhằm cung ứng ngân hàng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 giúp học sinh rèn luyện trong quy trình học tập cùng ôn thi THPT quốc gia môn Toán, sakymart.com reviews đến những em tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 12. Tài liệu gồm 1408 trang với các thắc mắc và bài tập trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Giải tích 12 với Hình học tập 12.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 12 theo chuyên đề

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 12:I. GIẢI TÍCH 12Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.+ Dạng toán 1. Tính solo điệu của hàm số.+ Dạng toán 2. Cực trị của hàm số.+ Dạng toán 3. Giá trị lớn nhất và giá bán trị bé dại nhất của hàm số.+ Dạng toán 4. Đồ thị của hàm số với phép tịnh tiến hệ toạ độ.+ Dạng toán 5. Đường tiệm cận của thứ thị hàm số.+ Dạng toán 6. điều tra sự thay đổi thiên với vẽ thứ thị của một số hàm đa thức.+ Dạng toán 7. điều tra khảo sát sự biến chuyển thiên và vẽ đồ thị của một số trong những hàm phân thức hữu tỉ.+ Dạng toán 8. Một vài bài toán thường chạm chán về vật dụng thị.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương I.Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.+ Dạng toán 1. Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ.+ Dạng toán 2. Luỹ quá với số nón thực.+ Dạng toán 3. Lôgarit.+ Dạng toán 4. Số e cùng lôgarit từ bỏ nhiên.+ Dạng toán 5. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit.+ Dạng toán 6. Hàm số luỹ thừa.+ Dạng toán 7. Phương trình mũ cùng lôgarit.+ Dạng toán 8. Hệ phương trình mũ cùng lôgarit.+ Dạng toán 9. Bất phương trình mũ và lôgarit.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II.Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.+ Dạng toán 1. Nguyên hàm.+ Dạng toán 2. Một số phương thức tìm nguyên hàm.+ Dạng toán 3. Tích phân.+ Dạng toán 4. Một số phương pháp tính tích phân.+ Dạng toán 5. Ứng dụng tích phân nhằm tính diện tích hình phẳng.+ Dạng toán 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích thiết bị thể.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương III.Chương IV. SỐ PHỨC.+ Dạng toán 1. Số phức.+ Dạng toán 2. Căn bậc nhì của số phức với phương trình bậc hai.+ Dạng toán 3. Dạng lượng giác của số phức cùng ứng dụng.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương IV.II. HÌNH HỌC 12Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.+ Dạng toán 1. Quan niệm về khối đa diện.+ Dạng toán 2. Phép đối xứng qua khía cạnh phẳng cùng sự bởi nhau của các khối nhiều diện.+ Dạng toán 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của những khối đa diện. Các khối đa diện đều.+ Dạng toán 4. Thể tích của khối đa diện.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương I.Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN. + Dạng toán 1. Khía cạnh cầu, khối cầu.+ Dạng toán 2. định nghĩa về mặt tròn xoay.+ Dạng toán 3. Khía cạnh trụ, hình trụ với khối trụ.+ Dạng toán 4. Mặt nón, hình nón cùng khối nón.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương II.Chương III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ trong KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Bài Tập Hiệu Ứng Điện Tử Trong Hóa Hữu Cơ (Tập 1), Tài Liệu Bài Tập Hóa Học Hữu Cơ Tập 1

+ Dạng toán 1. Hệ toạ độ trong ko gian.+ Dạng toán 2. Phương trình phương diện phẳng.+ Dạng toán 3. Phương trình con đường thẳng.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương III.

thiết lập tài liệu