Giới thiệu, nội dung môn học tập

Môn học trang bị mang đến sinh viên những kiến thức về không đúng số, hội tụ, một số phương pháp tính sấp xỉ phương trình, hệ phương trình, đạo hàm ,tích phân, phương trình vi phân… và một vài thuật toán cơ phiên bản phục vụ mục tiêu thống kê giám sát số nhiều việc cơ bạn dạng trong kỹ thuật. Hoàn thành môn học viên viên có năng lực sử dụng các chương trình đo lường trên laptop và áp dụng trong số bài toán thực tế khác nhau.Phương Pháp Tính hỗ trợ các thuật toán cơ bạn dạng thường dùng cho các bài toán kỹ thuật. Nội dung bao gồm các chương sau: Số ngay sát đúng và sai số, Phương trình phi tuyến, Hệ phương trình đại số tuyến đường tính, Nội suy, Tính khoảng đạo hàm với tích phân, Giải phương trình vi phân thường.

kết quả cần dành được

Nắm vững các khái niệm cơ bạn dạng về sai số, quy tắc làm cho tròn.L.O.1.1 – phát âm được định nghĩa sai số hoàn hảo và không nên số tương đối.L.O.1.2 – gọi được cách biểu diễn số thập phânNắm vững vàng các phương pháp giải phương trình phi tuyến.L.O.2.1 – phát âm được các phương pháp giải phương trình phi tuyến: phương thức chia đôi, phương thức lặp đơn, phương pháp Newton.L.O.2.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của những phương pháp, chọn lọc đúng phương thức trong câu hỏi cụ thể.Nắm vững vàng các phương pháp giải hệ phương trình đại số đường tính.L.O.3.1 – gọi được các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính: phương thức Gauss, phương thức phân rã, phương pháp lặp.L.O.3.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, gạn lọc đúng phương thức trong câu hỏi cụ thể.Nắm vững vàng các cách thức nội suy.L.O.4.1 – đọc được các phương thức nội suy: nhiều thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, phương pháp nội suy Spline bậc ba, phương pháp bình phương nhỏ xíu nhất. L.O.4.2 – Phân tích, review ưu nhược điểm của những phương pháp, chọn lọc đúng phương thức trong bài toán cụ thể.Nắm vững vàng các cách thức tính khoảng đạo hàm cùng tích phân.L.O.5.1 – gọi được các cách thức tính sấp xỉ đạo hàm và tích phân L.O.5.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của những phương pháp, sàng lọc đúng phương thức trong câu hỏi cụ thể.Nắm vững phương pháp sai phân hữu hạn.L.O.6.1 –Hiểu được phương pháp giải bài toán Cauchy, vấn đề biên tuyến đường tính cấp hai.L.O.6.2 – Áp dụng trong việc kỹ thuật.

Tài liệu tìm hiểu thêm

<1> Lê Thái Thanh. Giáo trình phương pháp Tính. NXB giáo dục - 2007<2> Lê Trọng Vinh.


Bạn đang xem: Bài tập phương pháp tính


Xem thêm: Sĩ Tử Là Gì - Sĩ Tử Nghĩa Là Gì

Giải tích số. NXB KH&KT – 2000