Các bài bác tập về peptit với protein là loại toán lạ cùng khó, tuy nhiên trong một vài ba năm gần đây dạng toán này hay xuấthiện trong số kỳ thi ĐH, CĐ tạo ra nhiều khó khăn trở ngại cho học sinh. Cùng tò mò các dạng bài tập và cách thức giải về peptit và protein qua bài viết này.

Bạn đang xem: Bài tập peptit và protein


 BÀI TẬP PEPTIT – PROTEIN

Dạng 1: PHẢN ỨNG TẠO PEPTIT

Phản ứng tạo ra peptit : - Aminoaxit solo no có CTTQ : CnH2n +1NO2

- phản nghịch ứng sản xuất đipeptit : đựng 2 cội – amnoaxit, khi tạo đipeptit loại 1 phân tử H2O

2CnH2n+1NO2 C2nH4nN2O3 + H2O

- phản bội ứng sản xuất Tripeptit : cất 3 gốc – amnoaxit, khi tạo ra đipeptit loại 2 phân tử H2O

3CnH2n+1NO2 C3nH6n – 1 N3O4 + 2H2O

- phản bội ứng tạo thành Polipeptit : cất m cội – amnoaxit, khi chế tạo đipeptit các loại (m-1) phân tử H2O

mCnH2n+1NO2 Cm.nH2m.n – m +2 NmOm+1 + (m-1)H2O

- Định cơ chế BTKL suy ra : mAminoaxit = mpeptit + mnước

2. Công thức tính đồng phân pepit

Peptit bao gồm n cội - Aminoaxit sẽ có n ! đồng phân

Ví dụ 1 : tất cả hổn hợp X chứa 0,2mol Glyxin với 0,1 mol Alanin. Khối lượng đipeptit buổi tối đa tạo thành thành là

A. 27.72 B. 22,7 C. 22,1 D. 21,2

Lời giải

Ta có

*

Ap dụng ĐLBTKL suy ra mpeptit = 0,2.75 + 0,1.89 – 0,15.18 = 21,2 gam lựa chọn D

Ví dụ 2 : Aminoaxit 1-1 chức X chứa 15,73%N về khối lượng. X sản xuất Octapeptit Y. Y gồm phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586 B. 771 C. 568 D. 686

Lời giải

Đặt X : 2CnH2n+1NO2 ( ightarrow) C2nH4nN2O3 + H2O

*

Vậy MY = 8.89 – 7.18 = 586 đvc lựa chọn A

Ví dụ 3 ( B – 2010):Đipeptit X mạch hở và Tripeptit Y mạch hở đa số đượ khiến cho từ một aminoaxit (no, mạch hở, vào phân tử đựng 1 nhom NH2- với 1 đội –COOH). Đốt hoàn toàn 0,1 mol Y thu được tổng trọng lượng CO2 với H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được dẫn qua nước vôi trong dư thu m gam kết tủa. Quý hiếm m?


A. 45 B.120 C. 30 D. 60

Lời giải

*

Ví dụ 4 : các thành phần hỗn hợp X cứa Glyxin với Alanin. Tổng cộng đipeptit với tripeptit tạo ra từ X là

A. 8 B. 10 C. 14 D. 12

Lời giải

Tổng số đipeptit với tripepptit = 22 + 23 = 12 chọn D

 

Dạng 2 : PHẢN ỨNG THỦY PHÂN PEPTIT

Thủy phân peptit tất cả n nơi bắt đầu - Aminoaxit thu được

Số đipeptit tối đa là : n – 1

Số tripeptit tối đa : n – 2

Số tetrepeptit tối đa : n – 3

Chú ý :

- phụ thuộc vào phương trình thủy phân nhằm tìm quan hệ số mol của các chất trong một phương trình phản bội ứng để khẳng định số mol hoặc loại peptit.

 - cân nặng mol của n-peptit = α-amino axit×n - 18(n-1).

- Đốt cháy peptit tạo thành từ α-amino axit no, mạch hở chứa một tổ NH2 và một đội nhóm COOH theo phương trình tổng thể sau:

n(1-n)H2O + (3a.n-1,5n)/2 O2 → a.n CO2 +(2a.n-n+2)/2 H2O + n/2 N2


Ví dụ 1 : Trích đoạn đầu của phân tử peptit : Gly-Phe-Val-Glu- Cys-Cys-Ala- Ser-Leu-Tyr-Gln. Sử dụng enzym Proteaza thủy phân đoạn peptit bên trên thu tối đa bao nhiêu đipepti

A. 10 B. 9 C. 8 D. 11

Lời giải

Đoạn peptit trên tất cả 11 nơi bắt đầu - Aminoaxit đề nghị tạo 11 – 1 = 10 đipeptit lựa chọn A

Ví dụ 2 : Thủy phân trả tòan m gam tetrapeptit : Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu lếu hợp tất cả 28,48 gam Alanin, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Quý hiếm m là

A. 90,6 B. 111,74 C. 81,54 D. 66,44

Lời giải

nAla-Ala-Ala = 0,12 mol

nAla-Ala = 0,2 mol

nAla = 0,32 mol

Ta có m sp = 28,48 + 32 + 27,72 = 88,2 gam các loại A,B

Phản ứng : Ala-Ala-Ala-Ala + 3H2O → 4Ala

x 3x 4x

Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → 2Ala-Ala


y y 2y

Ala-Ala-Ala-Ala + 2H2O → 2Ala + Ala-Ala

z 2z 2z z

Ala-Ala-Ala-Ala + H2O→ Ala + Ala-Ala-Ala

0,12 0,12 0,12 0,12

Thử với câu trả lời C : mnước = 88,2 – 81,54 = 6,66 suy ra nnước = 0,37

*
 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Tripeptit X gồm công thức cấu trúc sau: Lys-Gly-Ala. Tính khối lượng muối thu được khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X vào trong hỗn hợp H2SO4 loãng. (Giả sử axit rước vừa đủ).?

A. 70,2 gam B. 50,6 gam

C. 45,7 gam D. 35,1 gam

Câu 2. Đun nóng 0,1 mol tripeptit X có cấu trúc là Ala-Gly-Glu trong dung dịch NaOH (lấy dư), sau bội nghịch ứng trả toàn, tính khối lượng muối thu được?

A. 39,9 gam B. 37,7 gam


C. 35,5 gam D. 33,3 gam

Câu 3. Từ 3 α-amino axit X, Y, Z có thể tạo thành mấy tripeptit mạch hở trong số ấy có cả X, Y, Z?

A. 5 B. 6 C. 3 D. 4

Câu 4. Cho 1 mol peptit X mạch hở tất cả phân tử khối là 461gam/mol thủy phân (xt enzim) thu được lếu hợp các α-aminoaxit tất cả tổng cân nặng là 533 gam/mol. Hãy cho biết thêm X trực thuộc loại:

A. hexapeptit B. tetrapeptit

C. pentapeptit D. tripeptit

Câu 5. Thủy phân trọn vẹn 1 mol peptit X mạch hở thu được 2 mol alanin; 1 mol glyxin và 1 mol valin. X bao gồm bao nhiêu CTCT?

A. 6 B. 24 C. 8 D. 12

Câu 6.Brađikinin có công dụng làm giảm huyết áp. Đó là một trong những nonapeptit gồm công thức là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

Khi thuỷ phân không trọn vẹn peptit này có thể thu được từng nào tripeptit nào bao gồm chứa phenylalanin (Phe)?


A. 3 B. 5 C. 6 D. 4

Câu 7. Có từng nào tripeptit (mạch hở) khác nhiều loại mà lúc thủy phân trọn vẹn đều nhận được 3 aminoaxit: glyxin, alanin cùng phenylalanin?

A. 6. B. 9. C. 4. D. 3.

Xem thêm: Tài Liệu Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non File Word Mới Nhất 2022

Câu 8. Cho 13,32 gam peptit X vì chưng n nơi bắt đầu alalin tạo thành thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường xung quanh axit nhận được 16,02 gam alalin duy nhất. X thuộc một số loại nào?

A.Tripeptit B. Tetrapeptit

C. Hexapeptit D. Đipeptit

Câu 9.Khi thủy phân trọn vẹn 65 gam một oligopeptit X chiếm được 22,25 gam alalin cùng 56,25 gam glyxin. X thuộc các loại nào?

A. Tripeptit B. Tetrapeptit

C. Hexapeptit D. Đipeptit

Câu 10. Đề thi tuyển sinh đh Khối B- 2012): Đun rét m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X với 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dich NaOH 1M vừa đủ. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng kết thúc, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối khan của những amino axit đều sở hữu một team -COOH và một nhóm -NH2 vào phân tử. Giá trị của m là:


A. 51,72. B. 54,30. C. 66,00. D. 44,48

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

B

C

D

B

A

C

B

A

 

 

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - xem ngay