sakymart.com xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 12 cùng xem thêm tài liệu các dạng toán bất phương trình mũ và bất phương trình logarit .

Đây là tư liệu hữu ích, tuyển chọn 104 câu hỏi và vấn đề trắc nghiệm chủ thể bất phương trình mũ cùng bất phương trình logarit thường chạm mặt trong các đề thi Trung học phổ thông tổ quốc môn Toán, các câu hỏi và bài xích tập đều có đáp án và lời giải chi tiết. Mời chúng ta cùng tham khảo và thiết lập tài liệu trên đây.

Các dạng toán bất phương trình mũ và bất phương trình logarit
Bạn đang xem: Bài tập bất phương trình mũ và logarit


PHẦN A. CÂU HỎI ....................................................................................................................................................... 1
Dạng 1. Bất phương trình logarit .................................................................................................................................. 1
Dạng 1.1 Bất phương trình cơ bản............................................................................................................................ 1
Dạng 1.1.1 không cần thay đổi .............................................................................................................................. 1
Dạng 1.1.2 Cần biến hóa ......................................................................................................................................... 4
Dạng 1.2 phối hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, tiến công giá…. ............................................................ 6
Dạng 2. Bất phương trình mũ ....................................................................................................................................... 7
Dạng 2.1 Bất phương trình cơ bản............................................................................................................................ 7
Dạng 2.1.1 không cần biến hóa .............................................................................................................................. 7
Dạng 2.1.2 Cần biến hóa ....................................................................................................................................... 10
Dạng 2.3 Giải và biện luận một vài bất phương trình khó khăn và khác ...................................................................... 11
Dạng 2.3.1 kết hợp nhiều phương thức đặt ẩn phụ, xa lánh m, đánh giá…. ................................................... 11
Dạng 2.3.2 Giải bất phương trình lúc biết đồ thị của f’(x) ............................................................................... 11
PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO ........................................................................................................................... 14
Dạng 1. Bất phương trình logarit ................................................................................................................................ 14
Dạng 1.1 Bất phương trình cơ bản.......................................................................................................................... 14
Dạng 1.1.1 ko cần biến đổi ............................................................................................................................ 14
Dạng 1.1.2 Cần biến hóa ....................................................................................................................................... 20
Dạng 1.2 phối hợp nhiều phương thức đặt ẩn phụ, xa lánh m, đánh giá…. .......................................................... 24
Dạng 2. Bất phương trình nón ..................................................................................................................................... 34
Dạng 2.1 Bất phương trình cơ bản.......................................................................................................................... 34
Dạng 2.1.1 không cần đổi khác ............................................................................................................................ 34
Dạng 2.1.2 Cần thay đổi ....................................................................................................................................... 39
Dạng 2.3 Giải với biện luận một trong những bất phương trình khó và khác ...................................................................... 41
Dạng 2.3.1 phối kết hợp nhiều cách thức đặt ẩn phụ, xa lánh m, tấn công giá…. ................................................... 41
Dạng 2.3.2 Giải bất phương trình khi biết đồ thị của f’(x) ............................................................................... 46

Câu 6. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LẦN 2) Tập nghiệm S của bất phương trình

Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh

Link tải về chính thức:

các dạng toán bất phương trình mũ và bất phương trình logarit tải về Xem


Xem thêm: Zenly For Android - Zenly Proves That Location Sharing Isn'T Dead

*