Vật lí 9 bài 6 giúp các em học sinh lớp 9 giải nhanh được những bài tập áp dụng định luật Ôm trang 17, 18.

Bạn đang xem: Bài 6 vật lý 9

Việc giải bài tập thiết bị lí 9 bài xích 6 trước khi đến lớp các em nhanh lẹ nắm vững kiến thức hôm sau làm việc trên lớp đang học gì, phát âm sơ qua về văn bản học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng tham khảo tại đây.

Giải bài bác tập thiết bị lí 9 trang 17, 18

Bài 1 (trang 17 SGK thứ lí 9)

Cho mạch điện gồm sơ đồ như hình 6.1, trong những số ấy R1 = 5 Ω. Lúc K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

Tóm tắt

R1 = 5Ω

I = 0,5A

UAB = 6V

a) Tính Rtd

b) Tính R2

Gợi ý đáp án

a) tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

b) tính năng lượng điện trở R2.

Trả lời

Cách 1:

a) Áp dụng định chế độ Ôm, ta tính được năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch:

Rtđ = UAB /I = 6/0,5 = 12Ω

b) do đoạn mạch bao gồm hai điện trở ghép tiếp liền nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7Ω

Cách 2: Áp dụng mang lại câu b.

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ loại điện có mức giá trị đồng nhất tại đầy đủ điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5V

→ R2 = U2 /I2 = 3,5 / 0,5 = 7Ω.

Bài 2 (trang 17 SGK thiết bị lí 9)

Cho mạch điện gồm sơ vật dụng như hình 6.2, trong số ấy R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A

a) Tính hiệu điện ráng UAB của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trở R2.

Áp dụng điều kiện: trong mạch điện mắc tuy nhiên song thì:

*

Trả lời

Ta có:

+ Số chỉ của ampe kế A1 là cường độ loại điện qua năng lượng điện trở R1

+ Số chỉ của ampe kế A là cường độ cái điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện tất cả R1 với R2 mắc song song với nhau yêu cầu ta có:

*

Vậy

a) vày

*
đề xuất ta có
*

Mặt khác, ta có:

*

Suy ra:

*

b) Cường độ chiếc điện chạy qua

*
*

Điện trở

*

Bài 3 (trang 18 SGK thiết bị lí 9)

Cho mạch điện tất cả sơ đồ vật như hình 6.3, trong những số ấy R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

*
là điện trở tương tự của R2 với R3, ta có:

*

*

Ta có: điện trở tương đương của đoạn mạch là

*

b) Cường độ chiếc điện qua điện trở R1 đó là cường độ cái điện qua mạch chính,

*

+ Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu dây năng lượng điện trở R1 là

*

+Hiệu điện nuốm giữa nhị đầu dây năng lượng điện trở R2 với R3 l

*

+ Cường độ mẫu điện qua R2 là:

*

Cường độ dòng điện qua R3 là:

*

Vật lí 9 bài xích 6 giúp các em học sinh lớp 9 giải nhanh được những bài tập áp dụng định vẻ ngoài Ôm trang 17, 18.

Việc giải bài xích tập đồ vật lí 9 bài xích 6 trước khi đến lớp các em lập cập nắm vững kỹ năng hôm sau ngơi nghỉ trên lớp đã học gì, phát âm sơ qua về văn bản học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh lẹ soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng xem thêm tại đây.

Giải bài xích tập thứ lí 9 trang 17, 18

Bài 1 (trang 17 SGK đồ lí 9)

Cho mạch điện bao gồm sơ đồ dùng như hình 6.1, trong các số ấy R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

Tóm tắt

R1 = 5Ω

I = 0,5A

UAB = 6V

a) Tính Rtd

b) Tính R2

Gợi ý đáp án

a) tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) tính điện trở R2.

Trả lời

Cách 1:

a) Áp dụng định mức sử dụng Ôm, ta tính được điện trở tương tự của đoạn mạch:

Rtđ = UAB /I = 6/0,5 = 12Ω

b) bởi đoạn mạch bao gồm hai điện trở ghép thông liền nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7Ω

Cách 2: Áp dụng đến câu b.

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ chiếc điện có giá trị đồng nhất tại mọi điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện nạm giữa nhì đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5V

→ R2 = U2 /I2 = 3,5 / 0,5 = 7Ω.

Bài 2 (trang 17 SGK thứ lí 9)

Cho mạch điện bao gồm sơ vật như hình 6.2, trong đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A

a) Tính hiệu điện cố gắng UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Xem thêm: Điểm Danh 7 Công Dụng Của Quả Dứa Đối Với Sức Khỏe, 19 Tác Dụng Của Quả Dứa Ít Ai Biết

Áp dụng điều kiện: vào mạch điện mắc tuy vậy song thì:

*

Trả lời

Ta có:

+ Số chỉ của ampe kế A1 là cường độ loại điện qua điện trở R1

+ Số chỉ của ampe kế A là cường độ cái điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện bao gồm R1 và R2 mắc song song với nhau phải ta có:

*

Vậy

a) vì

*
nên ta gồm
*

Mặt khác, ta có:

*

Suy ra:

*

b) Cường độ chiếc điện chạy qua

*
*

Điện trở

*

Bài 3 (trang 18 SGK đồ dùng lí 9)

Cho mạch điện tất cả sơ vật dụng như hình 6.3, trong các số đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

*
là điện trở tương tự của R2 với R3, ta có:

*

*

Ta có: điện trở tương đương của đoạn mạch là

*

b) Cường độ cái điện qua năng lượng điện trở R1 đó là cường độ chiếc điện qua mạch chính,