Nội dung bài xích họcPhân bón hóa họctìm đọc về có mang phân bón hóa học cùng phân loại. Tính chất, ứng dụng, pha chế phân đạm, lân, kali, NPK cùng vi lượng.

Bạn đang xem: Bài 12 phân bón hóa học


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Phân đạm

1.2.Phân lân

1.3.Phân kali

1.4.Phân các thành phần hỗn hợp và phân phức hợp

1.5.Phân vi lượng

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 12 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 12 Chương 2 hóa học 11


Phân bón hoá học: là hồ hết hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón mang lại cây nhằm cải thiện năng suất mùa màng.Có 3 các loại chính: phân đạm, phân lân với phân kali.

*

Hình 1:Các loại đạm amoni, đạm nitrat, đạm urê

Cung cấp cho N hoá hợp dưới dạng NO3-, NH4+Kích thích quá trình sinh trưởng, làm cho tăng tỉ trọng protein thực vật à cây xanh phát triển nhanh, cho các hạt, củ, quả.Độ bồi bổ được đánh giá theo tỉ lệ thành phần % khối lượng của nhân tố N

Phân đạm

amoni

nitrat

Urê

Thành phần hoá học tập chính

Muối amoni: NH4Cl; NH4NO3; (NH4)2SO4; ...

NaNO3; Ca(NO3)2; ...

(NH2)2CO

Phương pháp điều chế

NH3 tính năng với axit tương ứng

Axit nitric cùng muối cacbonat

CO2+2NH3

*
(NH2)2CO +H2O

Dạng ion hoặc hợp chất mà cây trồng đồng hoá

NH4+; NO3-

NO3-

NH4+


1.2. Phân lân


Cung cấp phường cho cây bên dưới dạng ion PO4 3-Tăng quy trình sinh hoá, đàm phán chất, trao đổi tích điện của cây.Đánh giá theo tỉ lệ % trọng lượng P2O5.

Xem thêm: 3 L㝠Do NãŠN UỐNg Tinh Bột Nghệ Mật Ong Có Tác Dụng Gì, Lợi Ích Diệu Kỳ Khi Bạn Uống Nghệ Với Mật Ong

Phân

Supephotphat đơn

Supephotphat kép

Lân nung chảy

Thành phần hoá học tập chính

Hàm lượng PO5

Ca(H2PO4)2 + CaSO4

14-20%

Ca(H2PO4)2

40-50%

Hỗn đúng theo phatphat cùng silicat của canxi, magiê

12-14%

Phương pháp điều chế

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 quánh → Ca(H2PO4)2 + CaSO4

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4

4H3PO4 + Ca3(PO4)2 → 3Ca(H2PO4)2

Nung tất cả hổn hợp quặng apatit, đá xà vân cùng than ly ở trên 1000oC

Dạng ion hoặc hợp chất mà cây trồng đồng hoá

H2PO42-

H2PO42-

Không tung trong nước, rã trong môi trường xung quanh axit (đất chua)


1.3. Phân kali


Cung cấp kali dưới dạng ion K+.Tăng cường tạo ra đường, bột, xơ, dầu à tăng năng lực chống rét, chống căn bệnh và chịu hạn đến cây.Đánh giá theo tỉ lệ thành phần % trọng lượng K2O

1.4. Phân hỗn hợp và phân phức hợp


Phân hỗn hợp: N,K,PPhức hợp: Amophot: NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

1.5. Phân vi lượng


Cung cấp những nguyên tố: Bo, Mg, Zn, Cu, Mo… nghỉ ngơi dạng phù hợp chất.Cây trồng chỉ việc 1 lượng nhỏ dại nên các nguyên tố trên vào vai trò là vitamin cho thực vật.

*

Hình 2:Phân bón hóa học


Bài tập minh họa


Bài 1:

Chia hỗn hợp H3PO4thành 3 phần bởi nhau:- Trung hoà phần một vừa đủ bởi 300ml hỗn hợp NaOH 1,5M.- Trộn phần hai với phần ba rồi cho tiếp vào một lượng dung dịch NaOH như sẽ dùng ở trong phần một, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng chiếm được m gam muối. Cực hiếm m là:

Hướng dẫn:

(\ P1 : n_NaOH.frac13 = n_H_3PO_4 = 0,15 mol \ P2 + P3 : n_H_3PO_4 = 0,3 mol Rightarrow n_NaOH = 1,5n_H_3PO_4)⇒Tạo muối: NaH2PO4: x mol cùng Na2HPO4: y mol⇒nNaOH= x + 2y = 0,45; x + y = 0,3⇒x = y = 0,15 mol⇒Muối bao gồm 0,15 mol NaH2PO4và 0,15 mol Na2HPO4⇒m = 39,3g

Bài 2:

Một loại phân bón không cất tạp chất (phân nitrophotka) có chứa 17,5%N theo khối lượng. Phần trăm theo khối lượng của photpho trong loại phân bón nói trên có mức giá trị gần nhất với?

Hướng dẫn:

Phân Nitrophotka là: x(NH4)2HPO4.yKNO3có %mN= 17,5%⇒(28x + 14y)/(132x + 101y) = 0,175⇒4x = 3y⇒%mP= 11,625%

Bài 3:

Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H3PO4, sau bội phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được 1,22m gam chất rắn khan. Quý hiếm m là:

Hướng dẫn:

NaOH + H3PO4→ NaH2PO4+ H2O2NaOH + H3PO4→Na2HPO4+ 2H2O3NaOH + H3PO4→Na3PO4+ 3H2ONếu chỉ có NaH2PO4⇒mmuối=3mNếu chỉ bao gồm Na2HPO4⇒mmuối= 1,775mNếu chỉ bao gồm Na3PO4⇒mmuối= 1,37mTa thấy mNaOHmuối⇒chất rắn có NaOH với Na3PO4⇒(n_Na_3PO_4) = 0,04 mol⇒nNaOH pứ= 0,12 mol⇒msau– mtrước= 1,22m – m = 0,04.164 – 0,12.40⇒m = 8 gam