Metan (CH4) và những chất tiếp sau có cách làm phân tử C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,.. Lập thành hàng đồng đẳng ankan (hay parafin) tất cả công thức tầm thường CnH2n+2 (n ≥ 1).

Bạn đang xem: Bậc của cacbon

Trong phân tử ankan chỉ có các liên kết đối chọi C - C, C - H. Các nguyên tử cacbon trong phân tử ankan (trừ C2H6) không cùng nằm trên một con đường thẳng.

2. Đồng phân

Từ C4H10 trở đi, ứng với mỗi công thức phân tử có những công thức cấu trúc mạch cacbon không phân nhánh cùng mạch cacbon phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon.

3. Danh pháp

Một số ankan mạch cacbon ko phân nhánh được trình làng trong bảng sau:

*

Các ankan gồm mạch nhánh được gọi tên theo danh pháp thay thế sửa chữa như sau:

- lựa chọn mạch cacbon dài nhất và có không ít nhánh nhất có tác dụng mạch chính.

- Đánh số sản phẩm tự những nguyên tử cacbon mạch thiết yếu từ phía ngay gần nhánh hơn.

- gọi tên mạch nhánh (nhóm ankyl) theo trang bị tự vần chữ cái cùng cùng với số chỉ vị trí của nó, tiếp sau là tên ankan tương ứng với mạch bao gồm (xem bảng trên).

Thí dụ:

*
*

Một số chất có tên thông thường, thí dụ: isopentan, neopentan,...

Bậc của nguyên tử C trong phân tử hiđrocacbon no được tính bằng số link của nó với các nguyên tử cacbon khác.

II. Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường, tứ ankan đầu dãy đồng đẳng (từ CH4 mang đến C4H10) là đầy đủ chất khí, các ankan tiếp sau là hóa học lỏng, từ khoảng chừng C18H38 trở đi là những chất rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ sôi và trọng lượng riêng của những ankan tăng theo chiều tăng của phân tử khối.

Ankan khối lượng nhẹ hơn nước và phần lớn không tan trong nước, tuy vậy tan những trong dung môi hữu cơ.

III. đặc điểm hóa học

Ở ánh nắng mặt trời thường, các ankan không chức năng với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và các chất lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

Khi chiếu sáng hoặc đun nóng, những ankan dễ dãi tham gia các phản ứng thế, làm phản ứng bóc tách hiđro với phản ứng cháy. 

1. Bội nghịch ứng thế bởi halogen

Clo hoàn toàn có thể thay chũm lần lượt từng nguyên tử H trong phân tử metan.

$CH_4 + Cl_2xrightarrowasCH_3Cl + HCl$

clometan (metyl clorua)

$CH_3Cl + Cl_2xrightarrowasCH_2Cl_2 + HCl$

điclometan (metylen clorua)

$CH_2Cl_2 + Cl_2xrightarrowasCHCl_3 + HCl$

triclometan (clorofom)

$CHCl_3 + Cl_2xrightarrowasCCl_4 + HCl$

tetraclometan (cacbon tetraclorua)

Các đồng đẳng của metan cũng gia nhập phản ứng thế giống như metan.

Nhận xét:

Nguyên tử hiđro links với nguyên tử cacbon bậc cao hơn nữa dễ bị nạm hơn nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử cacbon bậc thấp hơn.

Các bội nghịch ứng bên trên được điện thoại tư vấn là phản ứng halogen hóa. Các sản phẩm thế được hotline là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

2. Phản nghịch ứng tách

Dưới công dụng của nhiệt và chất xúc tác yêu thích hợp, các ankan tất cả phân tử khối nhỏ tuổi bị tách hiđro thành hiđrocacbon ko no tương ứng.

Ở ánh nắng mặt trời cao và hóa học xúc tác ưa thích hợp, ngoài vấn đề bị tách bóc hiđro, những ankan còn hoàn toàn có thể bị phân cắt mạch cacbon tạo ra thành những phân tử nhỏ hơn.

3. Bội nghịch ứng oxi hóa

Khi bị đốt, những ankan mọi cháy, tỏa những nhiệt.

Nếu thiếu oxi, phản ứng cháy của ankan xảy ra không hoàn toàn: thành phầm cháy bên cạnh CO2, H2O còn có C, CO,...

IV. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

Metan được điều chế bằng cách đun nóng natri axetat khan với các thành phần hỗn hợp vôi tôi xút:

$CH_3COONa ext + ext NaOH ext xrightarrowCaO,t^o ext CH_4 uparrow ext + ext Na_2CO_3$

2. Vào công nghiệp

Các ankan là thành phần chủ yếu của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu.

Từ dầu mỏ, bằng phương thức chưng cất phân đoạn, ta thu được những ankan ở các phân đoạn khác nhau.

Xem thêm: Bánh Gạo Nướng An Vị Tảo Biển Bao Nhiêu Calo ? Ăn Nhiều Có Mập Không?

Từ khí thiên nhiên và khí mỏ dầu cũng thu được những ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10 ...