Khi phân tích một hợp hóa học hữu cơ (X) tất cả thành phần như sau: %C = 52,17%; %H = 13,04% và %O = 34,78%. Cách làm phân tử của (X) nào dưới đây đúng ? Biết công thức dễ dàng nhất trùng với công thức phân tử
Bạn đang xem: Ba chất lỏng c2h5oh ch3cooh ch3nh2

X là các thành phần hỗn hợp của kim loại gồm kim loại kiềm M và kim loại kiềm thổ R. đem 28,8 gam X hòa tan hoàn toàn vào nước nhận được 6,72 lít H2 (đktc). Thêm 2,8 gam Li vào tất cả hổn hợp X bên trên thì % trọng lượng của Li trong các thành phần hỗn hợp là 13,29%. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ R là


Quá trình các phân tử bé dại (monome) kết phù hợp với nhau thành phân tử khủng (polime) đồng thời giải phóng đa số phân tử nước hotline là làm phản ứng


Cho dãy những kim loại: Al, Cr, Hg, W. Hai kim loại có nhiệt độ nóng tan thấp độc nhất vô nhị và tối đa tương ứng là


Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol một peptit X được cấu trúc bởi glyxin và alanin bởi dung dịch NaOH rồi cô cạn chiếm được 57,6 gam hóa học rắn. Biết số mol NaOH đang dùng gấp đôi so cùng với lượng đề xuất thiết. Bao gồm bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn X ?


Cho các nhận định sau:

(1) trong tinh bột amilopectin chiếm khoảng chừng 70 – 90% khối lượng.

(2) Cacbohiđrat cung ứng năng lượng cho cơ thể người.

(3) Saccarozơ được xem như là một đoạn mạch của tinh bột.

(4) Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều hoàn toàn có thể tham gia phản nghịch ứng với Cu(OH)2.

(5) Xenlulozơ là nguyên vật liệu để cấp dưỡng ra tơ visco.

(6) toàn bộ các chất bao gồm công thức Cn(H2O)m đều là cacbohiđrat.

Số tuyên bố đúng là


Cho những phát biểu sau:

(1) Cr2O3 cùng CrO3 phần đông là hóa học rắn, color lục, ko tan vào nước.

(2) Sục khí Cl2 vào dung dịch

*
trong môi trường kiềm tạo ra dung dịch gồm màu da cam.

(3) Fe2O3 được dùng để pha chế sơn chống gỉ.

(4) sắt là nguyên tố thịnh hành nhất trong vỏ trái đất.

(5) Đồng bạch là kim loại tổng hợp Cu – Ni (25% Ni) có tính bền, đẹp, không xẩy ra ăn mòn nội địa biển.

(6). Những kim một số loại kiềm có thể đẩy các kim một số loại yếu hơn thoát ra khỏi dung dịch muối hạt của chúng.

Số phát biểu không nên là


Cho sơ thứ phản ứng sau:

C3H6O(X)→+H2,xt,t0Y→+H2SO4,1700CZ→+H2,xt,t0C3H8

Số hóa học X mạch hở, bền tất cả công thức phân tử C3H6O vừa lòng sơ đồ vật trên là


Chuyển 16,568 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4 và Fe2O3 vào một ống sứ, nung nóng, rồi thổi khí CO trải qua ống, sau một thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp rắn B tất cả 4 chất và bay ra các thành phần hỗn hợp khí D. Dẫn khí D qua hỗn hợp nước vôi vào dư chiếm được 12,5 gam kết tủa. Phương diện khác, hòa tan tổng thể lượng B nói trên vào 460 ml dung dịch HNO3 1,5M (loãng), thì thu được hỗn hợp C và 2,016 lít khí X hóa nâu trong không gian (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Mang lại dung dịch C chức năng với NaOH dư thì chiếm được m gam kết tủa, cực hiếm của m là


Đun lạnh m gam ancol etylic với H2SO4 quánh ở 1700C, lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí etilen (đo sống đktc, biết chỉ xẩy ra phản ứng chế tạo etilen). Ngoài ra nếu đun m gam ancol etylic cùng với H2SO4đặc làm việc 140oC, lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam ete, (biết chỉ xẩy ra pứ tạo ete) quý hiếm của a là


Nung 21,4 gam Fe(OH)3 nghỉ ngơi nhiệt cao đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam một oxit. Quý hiếm của m là
Xem thêm: Visual C++ Redistributable Runtimes All, Visual Studio Preview

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam