Đun rét 22,12 gam KMnO4 nhận được 21,26 gam hỗn hợp rắn. Cho hốn đúng theo rắn công dụng với dung dịch HCl đặc thì lượng khí clo bay ra là (hiệu suất bội phản ứng 100%)
Bạn đang xem: Anilin không tác dụng với

Cho AgNO3 dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol NaF, 0,2 mol NaBr thì khối lượng kết tủa nhận được là:


Hỗn vừa lòng khí X tất cả hai amin no, solo chức Y, Z cùng hiđrocacbon T phần nhiều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol X bằng lượng oxi vừa đủ thu được 0,2 mol tất cả hổn hợp M chứa các khí cùng hơi, dẫn M qua bình đựng hỗn hợp H2SO4 đăc, dư thì sót lại 0,07 mol nhì khí CO2, N2. Bỏ qua mất độ rã của CO2, N2 trong nước, hiđrocacbon T là:


Amin X solo chức. X chức năng với HCl thu được muối Y bao gồm công thức RNH3Cl. Trong Y, clo chiếm 32,42% về khối lượng, Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là


Cho sơ đồ vật phản ứng. CH4→X→Y→Z→polibutađien. Cho biết các hóa học X, Y, Z thích hợp lần lượt là:


Cho hợp chất X công dụng với NaOH tạo nên khí Y làm xanh quỳ tím ẩm. Phương diện khác, hóa học X tác dụng với axit HCl tạo ra khí Z có tác dụng vẩn đục nước vôi trong, vừa làm mất đi màu dung dịch nước Brom. Hóa học X không công dụng với dung dịch BaCl2. Vậy hóa học X hoàn toàn có thể là:


Dung dịch X tất cả Na2CO3, K2CO3, NaHCO3. Phân chia X thành nhị phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với nước vôi vào dư thu được trăng tròn gam kết tủa.

- Phần 2 công dụng với dung dịch HCl dư chiếm được V lít CO2 nghỉ ngơi đktc. Giá trị V là:


Cho 1,92 gam Cu công dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư bội phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của V là


Tiến hành hiđrat hóa 2,24 lít C2H2 (đktc) với hiệu suất 80% thu được láo lếu hợp sản phẩm Y. đến Y qua lượng dư AgNO3 vào NH3 nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là:


Hỗn đúng theo X có este A no, nhị chức cùng este B tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic đối chọi chức , không no đựng một link C=C (A, B mọi mạch hở và không phải tạp chức). Đốt cháy hoàn toàn 25,53 gam các thành phần hỗn hợp X thu dduocj 53,46 gam CO2. Phương diện khác, đun nóng 0,18 mol X bắt buộc dùng trọn vẹn 855 ml dung dịch NaOH 0,5M; cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được tất cả hổn hợp chứa tía muối có trọng lượng m gam và hỗn hợp hai ancol tất cả cùng số nguyên tử cacbon. Quý giá của m là:


Hỗn phù hợp X chứa hai peptit mạch hở, có tổng số liên kết peptit bởi 6 được tọa vì từ glyxin, alanin, valin. Đốt cháy trọn vẹn 0,25 mol X phải dùng 1,8 mol O2, thu được CO2, H2O cùng N2; trong đó số mol CO2 nhiều hơn thế số mol của H2O là 0,04 mol. Mặt khác, đun cho nóng 63,27 gam X bên trên với 800ml hỗn hợp KOH 1,5M. Cô cạn dung dịch sau pahnr ứng thu được các thành phần hỗn hợp rắn khan T. Phần trăm khối lượng của glyxin trong tất cả hổn hợp T là:


Hòa tan không còn 14,76 gam láo lếu hợp tất cả Mg, Al, MgCO3, Al(NO3)3 trong dung dịch đựng 0,05 mol HNO3 và 0,45 mol H2SO4, sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chỉ chứa những muối trung hòa và hỗn hợp khí Y bao gồm CO2, N2, N2O cùng H2 (trong đó H2 tất cả số mol là 0,08 mol). Tỉ khối của Y đối với He bởi 135/29. Mang đến dung dịch X công dụng với hỗn hợp NaOH dư, thấy lượng NaOH phản nghịch ứng 40,0 gam, thu được 16,53 gam kết tủa. Tỷ lệ về khối lượng của N2 trong tất cả hổn hợp Y là:


Cho những phản ứng:

(1)O3+Ag→

(2)F2+H2O→

(3)MnO2+HCl đặc

*

(4)SO2+Br2+H2O→

Các bội phản ứng tạo thành đơn hóa học là
Xem thêm: 88 Là Gì - Ý Nghĩa Các Con Số Trong Tiếng Trung Quốc Là Gì

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam