Câu 53430: Hỗn đúng theo X tất cả 0,1 mol andehit metacrylic cùng 0,3 mol khí hidro. Nung nóng hỗn hợp X 1 thời gian, xuất hiện chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi Y gồm những ancol, các andehit cùng hidro. Tỷ khối khá của Y đối với He = 95/12. Công suất phản ứng cùng hidro của andehit metacrylic là?

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro

100%

B. 80%

C.

Xem thêm: Trách Nhiệm Của Thanh Niên Đối Với Tổ Quốc Và Trách Nhiệm Của Chúng Ta

70%

D. 65%


Giải chi tiết:

Số mol H2 >2. Số mol C3H5CHO =>hiệu suất tính theo C3H5CHO

*
= 19

=>

*
= 95/3

*

*
=>nY =0,24 mol =>giảm 0,16 mol đối với X

H=100% =>số mol khí sút = 2.số mol C3H5CHO = 0,2

H 0,16

=>H =

*
.100% = 80%


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát