Bài viết dưới đây trình bày những khái niệm, câu chữ về Anđehit với Xeton cũng như các đặc thù hóa học, đồ dùng lí, ứng dụng trong thực tiễn của nó
Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với naoh không

*

A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

– các định nghĩa hoàn toàn có thể dùng cùng với anđehit: + Anđehit là HCHC cơ mà phân tử bao gồm nhóm – CHO links với gốc hiđrocacbon, cùng với H hoặc với nhau.Bạn đang xem: Andehit có chức năng với naoh không


*

+ Anđehit là thành phầm thu được khi ráng nguyên tử H vào hiđrocacbon hoặc H2bằng đội -CHO. + Andehit là HCHC nhưng mà phân tử bao gồm nhóm -CHO link trực tiếp cùng với C hoặc H – Công thức bao quát của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 – 2z; z≤x): hay được dùng khi viết làm phản ứng cháy. + CxHy(CHO)zhay R(CHO)z: hay được sử dụng khi viết phản bội ứng xẩy ra ở đội CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số link p + số vòng): hay sử dụng khi viết bội phản ứng cùng H2, cộng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên nỗ lực thế

Tên thay thế sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương xứng + al

READ: Bang California Fitness và Yoga, California Fitness & Yoga Centers Vietnam

2. Tên thường

Tên hay = Anđehit + thương hiệu axit tương xứng Tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bởi ‘anđehit’) Chú ý:Dung dịch HCHO 37% →40% gọi là: Fomalin giỏi fomon.Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với naoh không

III. Tính chất vật lí

– Chỉ bao gồm HCHO, CH3CHO là hóa học khí. Các anđehit sót lại đều là chất lỏng.Bạn đang xem: Andehit có chức năng với naoh không

Đang xem: Andehit có tác dụng với naoh không


*

– Anđehit có nhiệt độ sôi thấp hơn Ancol có cân nặng phân tử tương đương nhưng cao hơn so với hidrocacbon gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử.

IV. đặc điểm hóa học

1. Phản ứng cùng với hiđro

2. Bội nghịch ứng cùng với AgNO3/NH3(phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg – phản ứng minh chứng anđehit bao gồm tính khử với được dùng để nhận biết anđehit. – riêng HCHO tất cả phản ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Chú ý: – bội nghịch ứng tổng quát ở trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối cha nằm đầu mạch. Nếu có nối ba nằm tại đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bởi Ag. – Các đặc điểm của phản nghịch ứng tráng gương của anđehit: + trường hợp nAg= 2nanđehit→anđehit trực thuộc loại đơn chức và chưa hẳn HCHO. + giả dụ nAg= 4nanđehit→anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO. + giả dụ nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit solo chức thì hỗn hợp đó tất cả HCHO. + Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit(nếu trong láo lếu hợp không có HCHO). – một số trong những loại hóa học khác cũng có chức năng tham gia phản ứng tráng gương gồm: + HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản ứng chỉ tạo thành các chất vô cơ. + những tạp chức gồm chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

READ: sắt + Fecl3 + fe = Fecl2 - Viết Chuỗi Phương Trình A) Fe

3. Phản ứng oxi hóa

4. Bội phản ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao

5. Bội phản ứng với hỗn hợp Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr nếu anđehit còn tồn tại liên kết pi ở cội hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời phản nghịch ứng cùng Br2vào liên kết pi đó.

V. Điều chế

1. Lão hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol ko bền

– cùng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) – Thủy phân este của ancol ko bền ham mê hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO – Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một số trong những phản ứng sệt biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Phân biệt anđehit

VII. Ứng dụng

B. XETON

I. Định nghĩa


*Xem thêm: Biểu Tượng Ngân Hàng Vpbank : Màu Sắc, Ý Nghĩa Từ Ngân Hàng Như Thế Nào?

– CTTQ của xeton 1-1 chứccó dạng: R – teo – R’

II. Danh pháp

1. Tên vắt thê

Tên thay thế sửa chữa = tên hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C vào nhóm teo + on

2. Tên gốc – chức

Tên nơi bắt đầu chức = Tên nơi bắt đầu R, R’ + xeton

III. đặc thù hóa học

– phản ứng cùng với H2/Ni, t0tạo ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ – Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, không phản ứng với Cu(OH)2ở ánh sáng cao, không làm mất màu hỗn hợp Brom như anđehit. – phản nghịch ứng rứa ở cội hidrocacbon vị trí ở bên cạnh nhóm CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

READ: Dynamics Of H2 and C2H4 + H2 → C2H6Is Which Type Of Reaction?

IV. Điều chế

– đến ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O – Điều chế gián tiếp qua ancol không bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 – lão hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung ứng axeton.

Post navigation

Previous: Tổng Hợp các Ý Tưởng cách tân Trong Sản Xuất, Tổng Hợp các Ý Tưởng cải tiến Công ViệcNext: phương pháp Tính Mật Độ Xây Dựng, Mật Độ chế tạo Là Gì