Xin chào toàn bộ các bạn. Lúc này chúng ta cùng giải bài bác tập ancol_phần 1 nhé. Bài tập phản bội ứng vậy với na của ancol.Bài giảng của thầy hồ nước Sĩ Thạnh - Giáo viên: Trường trung học cơ sở - thpt Nguyễn Khuyến - thành phố hồ chí minh đồng thời là giảng viên dạy dỗ tại sakymart.com

BÀI TẬP ANCOL - PHẦN 1

Phản ứng nỗ lực với Na

Câu 1:Cho 6g một ancol solo chức mạch hở chức năng Na trọn vẹn thu được 1,12 lít khí H2(đkc). Số CTCT của X là:

A.

Bạn đang xem: Ancol tác dụng với na

1 B.2 C.3 D.4

Giải:

*

*

*

⇒ C3H7OH (C3H8O)

*

*

⇒ lựa chọn B

Câu 2:Cho 6,9g một ancol solo chức vào bình đựng na dư, sau phản ứng kết thúc thấy khối lượng bình tăng 6,75 gam. CTPT của ancol là:

A.CH3OHB.C2H5OH C.C3H7OH D.C4H9OH

Giải:

*

*

m bình tăng = m (ancol) - mH2

*

⇔6,75 = 6,9 -

*

*
= 0,075 mol⇒ a = 0,15 mol

*

*

CT ancol: C2H5OH

Ancol etylic: etanol

⇒ chọn B

Câu 3:Cho 10,6g hỗn hợp 2 ancol solo chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với na tạo thành 2,24 lít H2(đktc). Thành phần % theo khối lượng của ancol có cân nặng phân tử lớn hơn là:

A.43,4%B.56,6% C.30,19% D.69,81%

Giải:

*

*

*

*

⇒ lựa chọn B

Câu 4:Cho 18,4g X có glixerol với một ancol no solo chức Y chức năng với natri dư chiếm được 5,6 lít khí hidro (đktc). Lượng hidro vày Y sinh ra bằng 2/3 lượng hidro bởi vì glixerol sinh ra. Bí quyết phân tử của Y là:

A.CH3OHB.C2H5OHC.C3H7OHD.C4H9OH

Giải:

*

*
*
*
*

*

*

*

*

⇒ lựa chọn B

Câu 5:Cho 6 gam ancol 1-1 chức A tác dụng với m gam Na, sau phản ứng được 0,07 gam H2. Mặtkhác, đến 6 gam ancol solo chức A chức năng với 2m gam Na, sau phản nghịch ứng được 0,1 gam H2.A gồm công thức nào dưới đây:

A.CH3OH B.C2H5OH C.C3H7OH D.C4H7OH

Giải:

*
I. 6 (g) a mol m (g) 0,07 (g)→ 0,035 mol

II.6 (g) a mol 2m (g) 0,1 (g)→ 0,05 mol

*
*

Lần I: mãng cầu hết

Nếu lần II: Na không còn ⇒

*
(I) = 0,07 (II)

Đề: 0,05 mol H2

⇒ Ancol hết

⇒ a = 0,1

*

60 = R + 17⇒ R = 43 (C3H7-)

CT ancol C3H7OH

⇒ lựa chọn C

Câu 6:(TSĐH B 2013)Hỗn thích hợp X tất cả ancol metylic, etylen glycol. đến m gam X phản nghịch ứng hoàn

toàn với mãng cầu dư, nhận được 2,24 lít khí H2(đkc). Đốt cháy trọn vẹn m gam X, thu được a gamCO2. Gía trị của a là:

A.8,8 B.6,6C.

Xem thêm: Bài Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Năm 2021, Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Năm 2022

2,2 D.4,4

Giải:

*

+ Ancol tính năng Na→ H2

*

*

Ta có:

*

C→ CO2

0,2→ 0,2 mol

⇒ a = 0,2.44 = 8,8 (g)

⇒ chọn A

Các chúng ta cũng có thể xem phần lí thuyết ancoltại đây. Và khóa họcluyện thi THPT non sông năm 2017 môn Hóa. Bài xích giảng củathầy hồ nước Sĩ Thạnh - Giáo viên: Trường thcs - thpt Nguyễn Khuyến - tp.hcm đồng thời là giảng viên dạy tạisakymart.com!