4.Cho HC1 vào ancol etylic, thấy dung dịch lúc đầu tan vào nhau kế tiếp nếu HC1 quánh thì bao gồm thế phân lớp

HCl + C2H5OH →C2H5C1 + H2O

5.Cho HC1 vào benzen chế tạo dung dịch phân lớp đến HC1 ko phản ứng cùng với C6H6 với C6H6 nổi lên trên

6. Mang lại HC1 vào anilin, ban đầu phân lớp tiếp nối tạo hỗn hợp trong suốt vì phản ứng chậm

HCl + C6H5NH2 →C6H5NH3C1


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Có 4 ống thử được viết số theo trang bị tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm đựng một trong những dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng:

- dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tính năng được với nhau sinh ra chất khí;

- hỗn hợp trong ống nghiệm 2 với 4 không phản ứng được cùng với nhau.

Bạn đang xem: Có ba dd: amoni hidrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic

Dung dịch trong số ống nghiệm 1, 2, 3, 4 theo lần lượt là:


A. ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3.


B.ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3.


C.AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2.


D.AgNO3, Na2CO3, HI, ZnC12.


Câu 2:


Cho dãy những chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozo). Số hóa học trong dãy tham gia được pư tráng gương là


A. 3


B.6


C. 5


D. 4


Câu 3:


Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hh tất cả FeCl2 và NaCl (có tỉ trọng số mol tương xứng là 1:2) vào một trong những lượng nước (dư), chiếm được dd X. đến dd AgNO3 (dư) vào dd X, sau khoản thời gian pư xảy ra trọn vẹn sinh ra m gam hóa học rắn. Giá trị của m là


A. 57,4


B.28,7


C.10,8


D.68,2


Câu 4:


Trong số các dd: Na2CO3, KC1, CH3COONa, NH4C1, NaHSO4, C6H5ONa, các dd có pH > 7 là


A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.


B.Na2CO3,NH4Cl, KC1.


C.KCl, C6H5ONa, CH3COONa.


D.NH4C1, CH3COONa, NaHSO4.


Câu 5:


Dãy gồm các chất đều có tác dụng tham gia pư trùng thích hợp là:


A.stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.


B. 1,2-diclopropan; Vinylaxetilen; Vinylbenzen; toluen.


C. buta-1,3-dien; cumen; etilen; trans-but-2-en.


D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; strien; vinyl clorua.


Câu 6:


Cho hh gồm Fe cùng Zn vào dd AgNO3 đến khi các pư xảy ra hoàn toàn, thu được dd X có hai muối hạt và hóa học rắn Y bao gồm hai kim loại. Nhì muối trong X là


A.Fe(NO3)3và Zn(NO3)2.


B.Zn(NO3)2và Fe(NO3)2.


C.AgNO3và Zn(NO3)2.


D.Fe(NO3)2và AgNO3.


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại sakymart.com


*

liên kết
thông tin sakymart.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


sakymart.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


sakymart.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Cách Tìm Nghiệm Bằng Máy Tính Casio Fx, Cách Tìm Nghiệm Phương Trình Bậc 2 Trên Máy Tính


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
mang lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


sakymart.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
sakymart.com