Nguyên tố hóa học, hay được gọi đơn giản dễ dàng là nguyên tố, là một trong chất chất hóa học tinh khiết, bao gồm một kiểu nguyên tử, được rành mạch bởi số hiệu nguyên tử, là số lượng proton có trong mỗi hạt nhân<1>.

Bạn đang xem: A là gì trong hóa học


*

Bảng tuần hoàn

Mục lục

Giới thiệu chungSửa đổi

Tại thời khắc tháng 6 năm 2020, có toàn bộ 118 yếu tố hóa học đã có tìm thấy, trong các số ấy 94 yếu tố có bắt đầu tự nhiên (trong đó gồm 88 nguyên tố dễ dàng kiếm bên trên Trái Đất còn 6 nguyên tố sót lại rất là hiếm), 24 nguyên tố còn sót lại là nhân tạo. Nhân tố nhân tạo thứ nhất là tecneti tìm thấy năm 1937. Toàn bộ các yếu tố nhân tạo đều phải có tính phóng xạ với chu kỳ bán chảy ngắn vì chưng vậy chúng quan yếu tồn tại tự nhiên trên Trái Đất ngày này do sự phóng xạ đã ra mắt ngay từ khi hiện ra Trái Đất.


Các nguyên tố dịu nhất là hydro (có bố loại nguyên tử là hydro, Đơteri với triti), là nguyên tố thứ nhất xuất hiện trong Vụ Nổ Lớn. Toàn bộ các yếu tắc nặng rộng được kiếm tìm thấy hay cấp dưỡng một cách thoải mái và tự nhiên hay nhân tạo thông qua hàng loạt phương thức khác biệt của tổng hòa hợp hạt nhân.

Nguyên tử của các nguyên tố rất có thể kết hợp với nhau để chế tạo thành những đơn chất hay hợp hóa chất dưới những trạng thái các khối solo nguyên tử xuất xắc hai nguyên tử hoặc đa nguyên tử. Điều này được gọi là tính đa hình. Ví dụ nguyên tố oxy rất có thể tồn tại dưới các trạng thái sau: oxy nguyên tử (O), oxy (O2), ôzôn (O3).Hợp hóa học vô cơ (như nước, muối, oxide v.v) cùng hợp hóa học hữu cơ. Trong phần nhiều các trường hợp những hợp chất này còn có thành phần, kết cấu và ở trong tính đặc thù cố định.


Một vài ba nguyên tố, phần lớn là những kim một số loại kết hợp với nhau để chế tạo ra thành một cấu trúc mới với các thành phần gồm thể chuyển đổi (như thích hợp kim). Trong trường đúng theo này có lẽ tốt tốt nhất là nói tới trạng thái links hơn là phù hợp chất. Nói chung, trên thực tiễn thì một hóa chất nào đó rất có thể là lếu hợp của cả hai dạng nhắc trên.

Xem thêm: Bài Tập Hằng Đẳng Thức Nâng Cao, 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Cơ Bản Và Mở Rộng

Bảng tuần hoànSửa đổi

Bài đưa ra tiết: Bảng tuần hoàn


xtsBảng tuần hoànNhóm
123456789101112131415161718
Chu kỳ
11H2He
23Li4Be5B6C7N8O9F10Ne
311Na12Mg13Al14Si15P16S17Cl18Ar
419K20Ca21Sc22Ti23V24Cr25Mn26Fe27Co28Ni29Cu30Zn31Ga32Ge33As34Se35Br36Kr
537Rb38Sr39Y40Zr41Nb42Mo43Tc44Ru45Rh46Pd47Ag48Cd49In50Sn51Sb52Te53I54Xe
655Cs56Ba*72Hf73Ta74W75Re76Os77Ir78Pt79Au80Hg81Tl82Pb83Bi84Po85At86Rn
787Fr88Ra**104Rf105Db106Sg107Bh108Hs109Mt110Ds111Rg112Cn113Nh114Fl115Mc116Lv117Ts118Og
* chúng ta Lantan57La58Ce59Pr60Nd61Pm62Sm63Eu64Gd65Tb66Dy67Ho68Er69Tm70Yb71Lu
** chúng ta Actini89Ac90Th91Pa92U93Np94Pu95Am96Cm97Bk98Cf99Es100Fm101Md102No103Lr
Đen=RắnLục=LỏngĐỏ=KhíXám=Chưa xác địnhMàu của số hiệu nguyên tử thể hiện trạng thái vật hóa học (ở 0°C cùng 1atm)
Nguyên thủy
Từ phân rãTổng hợpĐường viền ô nguyên tố bộc lộ sự hiện hữu trong tự nhiên của nguyên tố
Các team cùng nơi bắt đầu trong bảng tuần hoàn
Kim các loại kiềmKim một số loại kiềm thổHọ LantanHọ ActiniKim loại chuyển tiếp
Kim các loại yếuÁ kimPhi kimHalogenKhí trơ
Thuộc tính hóa học không rõ

Danh sách yếu tố hóa họcSửa đổi

Tên tiếng ViệtTên giờ LatinhKý hiệu nguyêntố hóa họcSố nguyên tửNguyên tửlượng ArNăm vạc hiện
actiniactiniumAc89227,0277)*1899
americiamericiumAm95243,0614)*1944
antimon

(Stibi)

stibium

(antimonium)

Sb51121,75thời thượng cổ
agonargonAr1839,9481894
asenarsenicumAs3374,922thời trung cổ
astatinastatiumAt85209,9871)*1940
baribariumBa56137,341774
berkeliberkeliumBk97247,0703)*1950
beryliberylliumBe49,01221797
bitmutbismutumBi83208,980thời thượng cổ
bohribohriumBh107264,12)*1981
boboroniumB510,8111808
brombromumBr3579,9091826
cacboncarboneumC612,01115thời thượng cổ
xericeriumCe58140,121803
xêzicaesiumCs55132,9051860
thiếcstannumSn50118,69thời thượng cổ
curicuriumCm96247,0704)*1944
darmstadtidarmstadtiumDs110271)*1994
kalikaliumK1939,1021807
dubnidubniumDb105262,1144)*1970
nitơnitrogenN714,00671772
dysprosidysprosiumDy66162,501886
einsteinieinsteiniumEs99252,0830)*1952
erbierbiumEr68167,261843
europieuropiumEu63151,9641901
fermifermiumFm100257,0951)*1952
fluorfluorumF918,99841886
phosphorphosphorusP1530,973 81669
francifranciumFr87223,0197)*1939
gadolinigadoliniumGd64157,251880
galligalliumGa3169,721875
germanigermaniumGe3272,591886
hafnihafniumHf72178,491923
hassihassiumHs108265,1306)*1984
heliheliumHe24,00261868
nhômaluminumAl1326,98151825
holmiholmiumHo67164,9301879
magiêmagnesiumMg1224,3121775
clochlorumCl1735,4531774
cromchromiumCr2451,9961797
indiindiumIn49114,821863
iridiiridiumIr77192,21802
iodiodumI53126,9041811
cadmicadmiumCd48112,401817
californicaliforniumCf98251,0796)*1950
cobancobaltumCo2758,9331735
kryptonkryptonKr3683,801898
silicsiliconiumSi1428,0861823
oxyoxygenO815,99941774
lantanlanthanumLa57138,911839
lawrencilaurentiumLr103262,1097)*1961
lithilithiumLi36,9391817
lutetilutetiumLu71174,971907
manganmanganumMn2554,9381774
đồngcuprumCu2963,54thời thượng cổ
meitnerimeitneriumMt109268,1388)*1982
mendelevimendeleviumMd101258,0984)*1955
molypdenmolybdenumMo4295,941778
neođimneodymiumNd60144,241885
neonneonNe1020,1831898
neptunineptuniumNp93237,0482)*1940
nikennickelumNi2858,711751
niobiniobiumNb4192,9061801
nobelinobeliumNo102259,1010)*1958
chìplumbumPb82207,19thời thượng cổ
osmiosmiumOs76190,21803
paladipalladiumPd46106,41803
bạch kimplatinumPt78195,091738
plutoniplutoniumPu94244,0642)*1940
polonipoloniumPo84208,9824)*1898
praseođimipraseodymiumPr59140,9071885
prometipromethiumPm611451938
protactiniprotactiniumPa91231,0359)*1917
radiradiumRa88226,0254)*1898
radonradonRn86222,0176)*1900
rhenirheniumRe75186,21924
rhodirhodiumRh45102,9051803
roentgeniroentgeniumRg111272)*1994
thủy ngânhydrargyrumHg80200,59thời thượng cổ
rubidirubidiumRb3785,471861
ruthenirutheniumRu44101,1071844
rutherfordirutherfordiumRf104261,1088)*1964
samarisamariumSm62150,351879
seaborgiseaborgiumSg106263,1186)*1974
seleniseleniumSe3478,961817
lưu huỳnhsulfurS1632,064thời thượng cổ
scandiscandiumSc2144,9561879
natrinatriumNa1122,98981807
strontistrontiumSr3887,621790
bạcargentumAg47107,870thời thượng cổ
tantantantalumTa73180,9481802
tecnetitechnetiumTc4397,90721937
telutelluriumTe52127,601782
terbiterbiumTb65158,9241843
talithalliumTl81204,371861
thorithoriumTh90232,0381*1828
tulithuliumTm69168,9341879
titantitaniumTi2247,901791
uraniuraniumU92(238)1789
vanadivanadiumV2350,9421830
calcicalciumCa2040,081808
hiđrôhydrogenH11,007971766
wolframwolframium

(tungstenium)

W74183,851781
xenonxenonXe54131,301898
ytterbiytterbiumYb70173,041878
ytriytriumY3988,9051794
kẽmzincumZn3065,37thời thượng cổ
zirconizirconiumZr4091,221789
vàngaurumAu79196,967thời thượng cổ
sắtferrumFe2655,847thời thượng cổ
Tên các nguyên tốHóa họcSự phổ cập của các nguyên tố hóa họcTên gọi khối hệ thống của những nguyên tốCác nguyên tố lỗi cấuCác nguyên tố khắc tên theo danh nhânCác nguyên tố khắc tên theo địa danhHợp chất

chú thíchSửa đổi

^
International Union of Pure & Applied Chemistry. "<1>". Toàn văn phiên bản Giản Lược Thuật Ngữ Hoá Học.

Liên kết bên ngoàiSửa đổi