Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ/-BTC (gọi tắt là cơ chế kế toán)hướng dẫn phương pháp hạch toán lệch giá chưa thực hiện trên thông tin tài khoản 3387. Liệu phương pháp hạch toán này trong cơ chế kế toán doanh nghiệp lớn đã thực sự phải chăng và phản chiếu đúng phiên bản chất? bài viết này vẫn trao đổi một số trong những nội dung tương quan đến việc hạch toán trên tài khoản 3387 trong chính sách kế toán doanh nghiệp.

Bạn đang xem: 3387 là tài khoản gì

Theo khuyên bảo hạch toán thông tin tài khoản 3387 trong chế độ kế toán doanh nghiệp thì tài khoản 3387 doanh thu chưa triển khai dùng phản chiếu số hiện bao gồm và thực trạng tăng, giảm lệch giá chưa thực hiện của người sử dụng trong kỳ kế toán. Hạch toán vào tài khoản này số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc các kỳ kế toán tài chính về dịch vụ cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước lúc cho vay vốn hoặc mua các công thay nợ; Khoản chênh lệch giữa giá bán sản phẩm trả chậm, trả góp theo cam đoan với giá cả trả tiền ngay; Lãi tỷ giá hối đoái tạo nên và reviews lại những khoản mục chi phí tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng (giai đoạn trước hoạt động) khi xong đầu tư để phân chia dần; Khoản chênh lệch thân giá đánh giá lại to hơn giá trị ghi sổ của tài sản mang đi góp vốn liên doanh tương ứng cùng với phần tác dụng của mặt góp vốn liên doanh. Không hạch toán vào tài khoản này số tiền nhận trước của người tiêu dùng mà công ty chưa cung cấp sản phẩm, sản phẩm hoá, dịch vụ.

Trong phạm vi nội dung bài viết này vẫn bàn về kiểu cách hạch toán: (1) Khoản lãi nhận trước lúc cho vay vốn ngân hàng hoặc mua các công vậy nợ; (2) Lãi bán sản phẩm trả chậm, trả góp; (3) Tiền dìm trước mà lại doanh nghiệp chưa cung ứng dịch vụ.

Trước tiên họ cùng định nghĩa doanh thu chưa thực hiện. Theo Horngren và những cộng sự (2012) thì lợi nhuận chưa tiến hành phát sinh khi công ty được thanh toán tiền trước khi nó thực hiện các bước để tìm được lệch giá đó. Doanh thu chưa thực hiện đó là khoản nợ nên trả của người tiêu dùng cho người sử dụng do đã nhận tiền của khách hàng nhưng chưa cung cấp hàng hóa hay dịch vụ thương mại cho khách hàng hàng.

Hạch toán khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn ngân hàng hoặc mua các công nắm nợ

Theo chính sách kế toán hiện tại hành, lúc cho vay vốn ngân hàng hoặc mua những công núm nợ bao gồm nhận lãi trước kế toán tài chính hạch toán:

Nợ TK 121, 128, 228: Theo mệnh giá hoặc tổng thể tiền nhận được khi đáo hạn

gồm TK 111, 112: Số chi phí thực trả

tất cả TK 3387: Số lãi nhấn trước

Nợ TK 1212 200.000.000

Có TK 112 195.200.000

Có TK 3387 4.800.000

Ở đây để đối chọi giản bọn họ giả định rằng lãi suất vay danh nghĩa của kỳ phiếu bằng lãi vay thực, không tồn tại khoản chiết khấu hoặc phụ trội vì chênh lệch giữa lãi vay danh nghĩa với lãi suất thực tế khi tải số kỳ phiếu này.

Nợ TK 128 100.000.000

Có TK 111 98.500.000

Có TK 3387 1.500.000

Các cây bút toán bên trên kế toán đông đảo ghi nhận khoản đầu tư chi tiêu theo mệnh giá hoặc số tiền sẽ cảm nhận khi đáo hạn (gồm cả nơi bắt đầu và lãi), mặt khác ghi thừa nhận một khoản nợ phải trả về lãi nhận trước. Tuy nhiên nếu vận dụng theo chế độ giá cội khi ghi nhận gia tài thì các khoản chi tiêu này chỉ được phép ghi thừa nhận theo số chi phí thực thanh toán. Phương diện khác số tiền nợ phải trả về lãi dấn trước này không quá sự tồn tại. Thực tiễn công ty A không sở hữu và nhận trước chi phí và không có nghĩa vụ! vì thế bút toán hạch toán tiếp sau đây cho ví dụ 1 vẫn phản ánh đúng thực chất hơn của các khoản chi tiêu nhận lãi trước:

Cách 1: thực hiện tài khoản điều chỉnh giảm mang đến khoản đầu tư

Kế toán mở cụ thể tài khoản 1212 theo các tài khoản cấp 3 như sau:

TK 12121: Mệnh giá kinh doanh thị trường chứng khoán nợ ngắn hạnTK 12122: chiết khấu kinh doanh thị trường chứng khoán nợ ngắn hạn

Khi tải kỳ phiếu, kế toán tài chính ghi thừa nhận khoản chi tiêu như sau:

Nợ TK 12121 200.000.000


Có TK 12122 4.800.000

Có TK 112 195.200.000

Định kỳ mỗi tháng kế toán đề đạt lãi dồn tích theo cách thức lãi thực hoặc cách thức đường thẳng. Trường hợp kế toán áp dụng phương pháp đường thẳng, cây bút toán đề đạt lãi dồn tích của tháng 12/2014 ghi tăng khoản chi tiêu như sau:

Nợ TK 12122 800.000

Có TK 515 800.000

Nợ TK 112 100.000.000

Có TK 12121 200.000.000

Nếu doanh nghiệp A sử dụng phương pháp lãi thực thì công ty cần tính lãi suất vay ngầm định của khoản đầu tư (là lãi suất để giá bán trị lúc này của khoản chi tiêu sau 6 tháng bằng với số tiền ném ra để download khoản đầu tư chi tiêu tại ngày mua), sau đó lập bảng tính để phân bổ tiền lãi này vào các kỳ (Lãi suất thực của khoản đầu tư chi tiêu này là 0,4057%/tháng).

Cách 2: Không áp dụng tài khoản điều chỉnh giảm mang lại khoản đầu tư

Khi cài kỳ phiếu, kế toán ghi dấn khoản đầu tư theo giá chỉ gốc:

Nợ TK 1212 195.200.000

Có TK 112 195.200.000

Định kỳ các tháng kế toán phản ảnh lãi dồn tích theo phương thức lãi thực hoặc phương thức đường thẳng. Nếu kế toán áp dụng cách thức đường thẳng, bút toán phản ảnh lãi dồn tích của mon 12/2014 ghi tăng khoản đầu tư chi tiêu như sau:

Nợ TK 1212 800.000

Có TK 515 800.000

Nợ TK 112 100.000.000

Có TK 1212 200.000.000

Hạch toán lãi bán sản phẩm trả chậm, trả góp

Chế độ kế toán tài chính quy định các công ty ghi dìm lãi bán sản phẩm trả chậm, trả dần dần vào lệch giá chưa thực hiện khi bán hàng theo cây bút toán sau:

Nợ TK 111, 112, 131: tổng cộng tiền chào bán hàng, bao gồm cả lãi trả chậm, trả góp

Có TK 511: giá bán trả tiền ngay


Có TK 33311: Thuế GTGT đầu ra

Có TK 3387: tổng thể lãi trả chậm, trả góp

Phản ánh giá chỉ vốn:

Nợ TK 632 900.000.000

Có TK 156 900.000.000

Phản ánh doanh thu:

Nợ TK 131 1.242.739.667

Có TK 511 1.000.000.000

Có TK 33311 100.000.000

Có TK 3387 142.739.667

Thu tiền trả góp:

Nợ TK 111, 112 51.780.819

Có TK 131 51.780.819

Phân bửa lãi trả dần vào lệch giá kỳ này theo phương pháp đường thẳng:

Nợ TK 3387 5.947.486

Có TK 515 5.947.486

Câu hỏi đưa ra ở trên đây là: Liệu bút toán ghi nhận lợi nhuận khi bán sản phẩm đã phù hợp chưa? Ở đây ví dụ là doanh nghiệp B chưa nhận chi phí của khách hàng, doanh nghiệp B không tồn tại nghĩa vụ với quý khách nên ghi nhận khoản nợ phải trả về lợi nhuận chưa thực hiện là chưa phù hợp lý! Để phản chiếu tổng số nợ đề xuất thu khách hàng hàng bao hàm cả lãi trả dần dần thì kế toán rất có thể sử dụng các tài khoản cụ thể của thông tin tài khoản phải thu quý khách hàng như sau:

TK 1311 phải thu của khách hàng hàngTK 1312- chiết khấu đề nghị thu trả chậm, trả góp

Bút toán làm phản ánh lệch giá khi bán sản phẩm sẽ như sau:

Nợ TK 1311 1.242.739.667

Có TK 511 1.000.000.000

Có TK 33311 100.000.000

Có TK 1312 142.739.667


Nếu công ty B áp dụng phương pháp lãi thực để phản ánh tiền lãi trả dần thì kế toán lập Bảng tính lãi trả góp theo Bảng 1 ở trang bên.

Nợ TK 111, 112 40.780.819

Có TK 1311 40.780.819

Phân bổ lãi trả dần dần vào lệch giá kỳ này theo phương pháp lãi thực:

Nợ TK 1312 11.000.000

Có TK 515 11.000.000

BẢNG 1: BẢNG TÍNH LÃI TRẢ GÓP


*

*

Trường hợp doanh nghiệp B không áp dụng cách tài khoản chi tiết của tài khoản 131 cơ mà chỉ đề đạt theo số nợ gốc không tồn tại lãi trả chậm, trả dần thì các bút toán như sau:

Nợ TK 1311 1.100.000.000

Có TK 511 1.000.000.000

Có TK 33311 100.000.000

Nợ TK 111, 112 51.780.819

Có TK 1311 40.780.819

Có TK 515 11.000.000

Hạch toán tiền nhấn trước về hỗ trợ dịch vụ, dịch vụ thuê mướn tài sản

Chế độ kế toán nguyên lý hạch toán vào thông tin tài khoản 3387 số tiền của người sử dụng đã trả trước cho 1 hoặc nhiều kỳ kế toán về dịch vụ cho thuê tài sản, nhưng lại lại ko hạch toán vào tài khoản này số tiền dấn trước của người mua mà doanh nghiệp lớn chưa hỗ trợ sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ.

Sự khác hoàn toàn giữa khoản tiền nhận trước về cho thuê gia sản và khoản tiền dìm trước về thương mại dịch vụ chưa cung ứng là gì? Chúng phần nhiều là những khoản mà người sử dụng thanh toán trước tuy thế doanh nghiệp chưa tiến hành các quá trình có liên quan (cho mướn tài sản, cung ứng dịch vụ), và vừa lòng định nghĩa lợi nhuận chưa thực hiện. Vì vậy việc pháp luật phân biệt như cơ chế kế toán hiện nay hành là không hợp lý.

Có thể lý do mà bộ Tài chính quy định không hạch toán vào TK 3387 những khoản dấn tiền trước của khách hàng mà chưa cung ứng sản phẩm, mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ mà hạch toán vào TK 131 để tương xứng với những quy định lúc lập Bảng cân đối kế toán: Số dư bao gồm 131 được đưa vào Mã số 313, còn số dư tất cả của 3387 được đưa vào Mã số 319, 333 bởi nhiều câu chữ của thông tin tài khoản 3387 không có tính hóa học như khoản người tiêu dùng trả chi phí trước! nếu như làm bởi vậy thì một mặt đã không nhất quán giữa tiền nhấn trước về đến thuê tài sản và tiền thừa nhận trước để hỗ trợ dịch vụ như nghỉ ngơi trên. Khía cạnh khác bài toán này khiến cho cách hạch toán trên các tài khoản không phản chiếu đúng bản chất theo tên của các tài khoản. Chiến thuật nào cho vụ việc này có thể như sau:

Cách 1: Đổi tên tài khoản 3387 thành tài khoản lệch giá chờ phân bổ, không đề đạt vào tài khoản này các khoản nhấn trước chi phí về dịch vụ cho thuê tài sản, cung ứng dịch vụ.Cách 2: bổ sung cập nhật các tài khoản cấp 2 của tài khoản 3387 để bóc tách biệt doanh thu chưa tiến hành (nhận trước tiền của người sử dụng nhưng không thực hiện) và các khoản doanh thu chờ phân chia khác.

Việc quy định những nội dung hạch toán trên các tài khoản hợp lí giúp những doanh nghiệp ghi nhận những nghiệp vụ với trình bày báo cáo tài chính một phương pháp đúng đắn. Nội dung bài viết trên trao đổi một số vấn đề tương quan đến việc hạch toán lệch giá chưa thực hiện: các hạn chế của chế độ hiện hành với các lời khuyên xử lý. Tác giả rất ước muốn nhận được chủ kiến trao đổi từ chúng ta đọc để xã hội kế toán chúng ta có được phương pháp hạch toán những nghiệp vụ về lệch giá chưa tiến hành một cách hợp lý nhất.

Xem thêm: Công Thức Đo Độ Dài Và Cách Quy Đổi Đơn Vị Chính Xác Nhất, Đơn Vị Đo Độ Dài Là Gì

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Horngren Charles T., Harrison Jr. Walter T. Và Oliver M. Suzanne (2012), Accounting, 9th edn, Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA.Kieso Donald E., Weygandt Jerry J. And Warfield Terry D. (2013), Intermediate Accounting, 15th edn, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA.Vụ cơ chế Kế toán và kiểm toán (2006), cơ chế kế toán doanh nghiệp.