vấn đề chia số có hai chữ số mang lại số gồm một chữ số toán lớp 3 con được học cách tiến hành phép tính chia. Cùng tìm hiểu bài học này với sakymart.com nhé!Bài học tập này sakymart.com cung cấp cho những con quá trình thực hiện vấn đề chia số bao gồm hai chữ số cho số tất cả một chữ số toán lớp 3, cùng rất đó là các dạng bài xích tập vận dụng. Để nắm chắc ghi nhớ lâu, những con cần thường xuyên ôn tập cần cù làm bài bác tập.

Bạn đang xem: 2 chia 2 bằng mấy

1. Phân tách số có hai chữ số mang lại số bao gồm một chữ số

1.1. Phía dẫn tiến hành phép chia

Ví dụ: triển khai phép tính sau

a) 75 : 5 = ?

b) 84 : 3 = ?

Giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

*

7 chia 5 được 1, viết 1;

1 nhân 5 được 5, 7 trừ 5 được 2

Hạ 5 được 25 phân tách 5 bằng 5, viết 5

5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bởi 0

Vậy 75 : 5 = 15

*

8 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 được 6, 8 trừ 6 bằng 2,

Hạ 4, được 24 phân chia 3 bằng 8, viết 8

8 nhân 3 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 84 : 3 = 28

2. Một số lưu ý khi triển khai chia

Đặt tính theo đúng cột, đúng số, đúng địa chỉ của số bị chia, số chia, thương.

Thực hiện phép tính trường đoản cú trái sáng sủa phải, từ bỏ cột hàng trăm và hàng solo vị.

Mỗi lần tính đều cần trải qua tía bước tính nhẩm: chia, nhân, trừ; mỗi lần chia đều được 1 chữ số sống thương

3. Bài tập thực hành thực tế - gồm lời giải

3.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

3.1.1. Phương pháp làm

*

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 92 : 4

b) 65 : 5

c) 66 : 3

d) 70 : 2

3.1.3. Bí quyết giải

Đặt tính rồi tính ta có:

*

9 chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 được 8, 9 trừ 8 bằng 1

Hạ 2, được 12 phân tách 4 được 3, viết 3

3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bởi 0

*

6 phân chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bởi 5; 6 trừ 5 bằng 1

Hạ 5, được 15 phân tách 5 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 15 trừ 15 bằng 0

*

6 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0

*

7 phân tách 2 bởi 3; viết 3

3 nhân 2 bằng 6; 7 trừ 6 bởi 1

Hạ 0, được 10 phân chia 2 bởi 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

3.2. Dạng 2: bài toán đố

3.2.1. Bí quyết làm

*

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Mẹ bao gồm 18 trái cam, chị em chia đến Lan ⅓ số cam mà mẹ có. Hỏi Lan gồm bao nhiêu quả cam?

Bài 2: Năm nay bà mẹ 34 tuổi, 6 năm nữa thì tuổi của Minh bởi ¼ tuổi của mẹ. Hỏi bây giờ Minh từng nào tuổi?

Bài 3: từng ngày Hải phải đi dạo tới trường với thời hạn là ⅕ giờ. Hỏi thời hạn mà Hải đi từ nhà tới trường là từng nào phút?

3.2.3. Bí quyết giải

Bài 1:

Lan gồm số trái cam là:

18 : 3 = 6 (quả cam)

Vậy Lan được mẹ cho 6 trái cam

Bài 2:

Tuổi của mẹ 6 năm nữa là

34 + 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Minh 6 năm nữa là:

40 : 4 = 10 (tuổi)

Tuổi của Minh bây giờ là:

10 - 6 = 4 (tuổi)

Vậy hiện tại Minh 4 tuổi

Bài 3:

Đổi 1 giờ = 60 phút

Thời gian nhưng Hải đi tới trường là:

60 : 5 = 12 (phút)

Vậy Hải đi tự nhà đến lớp hết 12 phút

3.3. Dạng 3: Tính cực hiếm biểu thức

3.3.1. Biện pháp làm

*

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 44 : 4 + 67

b) 96 : 3 - 27

c) 48 - 19 + 78 : 6

d) 90 : 5 - 6 + 21

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 55 : 5 x 7

b) 46 : 2 x 8

c) 35 : 5 : 7

d) 66 : 2 : 3

3.3.3. Cách giải

Bài 1:

Thực hiện tại phép tính theo thứ tự nhân chia trước, cùng trừ sau ta có:

a) 44 : 4 + 67 = (44 : 4) + 67 = 11+ 67 = 78

b) 96 : 3 - 27 = (96 : 3) - 27 = 32 - 27 = 5

c) 48 - 19 + 78 : 6 = 48 - 19 + (78 : 6) = 48 - 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 - 6 + 21 = (90 : 5) - 6 + 21 = 18 - 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Bài 2:

Thực hiện nay phép tính theo trang bị tự từ bỏ trái sang đề xuất ta có:

a) 55 : 5 x 7 = 11 x 7 = 77

b) 46 : 2 x 8 = 23 x 8 = 184

c) 35 : 5 : 7 = 7 : 7 = 1

d) 66 : 2 : 3 = 33 : 3 = 11

3.4. Dạng 4: tìm x

3.4.1. Giải pháp làm

*

3.4.2. Bài tập

Bài 1: tìm kiếm x biết

a) 45 : x = 9

b) 39 : x = 3

c) 57 : x = 3

d) 82 : x = 2

Bài 2: kiếm tìm y biết

a) y x 5 = 95

b) y x 6 = 90

c) y x 7 = 91

d) y x 2 = 72

3.4.3. Bí quyết giải

Bài 1:

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

c) 57 : x = 3

x = 57 : 3

x = 19

d) 82 : x = 2

x = 82 : 2

x = 41

Bài 2:

a) y x 5 = 95

y = 95 : 5

y = 19

b) y x 6 = 90

y = 90 : 6

y = 15

c) y x 7 = 91

y = 91 : 7

y = 13

d) y x 2 = 72

y = 72 : 2

y = 36

4. Bài xích tập tự luyện (Bài tập không tồn tại lời giải)

4.1. Bài tập

Bài 1: tiến hành tính sau

a) 81 : 3

b) 98 : 7

c) 96 : 4

d) 88 : 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 74 : 2 - 15

b) 99 : 3 + 39

c) 45 + 9 : 3

d) 89 - 48 : 4

e) 36 : 3 x 5

g) 56 : 4 : 7

Bài 3: Một shop bán gạo, ngày thứ nhất bán được 76kg gạo, ngày trang bị hai bán được ¼ ngày máy nhất. Hỏi ngày trang bị 2 bán tốt bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: Hoa cấp được 45ngôi sao, Hà vội được 42 ngôi sao, Mai cũng gấp đều chỉ được ⅓ số ngôi sao sáng của Hoa và Hà. Hỏi Mai gấp được từng nào ngôi sao?

Bài 5: tìm kiếm x biết

a) 48 : x = 6

b) 77 : x = 7

c) 72 : x = 3

d) 34 : x = 2

Bài 6: tra cứu y biết

a) y x 5 =35

b) 8 x y = 80

c) y x 2 = 94

d) 6 x y = 54

4.2.

Xem thêm: Tính Tổng Của 100 Số Tự Nhiên Đầu Tiên. Trả Lời: Tổng Của 100 Số Tự Nhiên Đầu Tiên Là

Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 27 b) 14 c) 24 d) 11

Bài 2

a) 22 b) 72 c) 48 d) 77 e)60 g) 2

Bài 3

Đáp án: 19kg gạo

Bài 4

Đáp án: 29 ngôi sao

Bài 5

a) x = 8

b) x = 11

c) x = 24

d) x = 17

Bài 6

a) y = 7

b) y = 10

c) y = 47

d) y = 9

Để học tốt bài toán chia số có hai chữ số cho số gồm một chữ số toán lớp 3, con bắt buộc nắm cứng cáp những kiến thức trọng tâm, luyện tập những bài tập. Phụ huynh có thể theo dõi sakymart.com để update những thông tin hữu ích nhé!